Pružamo usluge fotokopiranja i skeniranja materijala. Fotokopiranje može biti jednostano ili dvostrano. Crno-belo kopiranje ili kopiranje u boji radimo na digitalnim mašinama i postižemo kvalitetan otisak. Štampamo na papiru od 50 do 300 gr. Odštampani materijal možemo povezati plastičnom ili metalnom spiralom.