Digitalna štampa važi za najmlađu ali i najkvalitetniju tehniku štampe danas. Pojavom digitalne štampe omogućava se direktno povezivanje štamparske mašine i računara.

Karakteristike digitalne štampe

Digitalnu štampu odlikuje izuzetan kvalitet, brza i efikasna izrada ali i finansijska pristupačnost.

  •  Digitalna štampa odlikuje se visokim kvalitetom. Sa razvojem tehnologije i pojavom sve novijih mašina, preciznost, realističnost i kvalitet digitalne štampe je sve bolji. Vidljivost detalja i intenzitet boja kod digitalne štampe omogućavaju rešavanje i najzahtevnih šamparskih poduhvata.
  •  Digitalna štampa odlikuje se i brzinom izrade, naročito manjih i srednjih tiraža, kao što su vizit karte, flajeri, pozivnice, brošure, jelovnici, itd. Kod digitalne štampe moguće je posao završiti za samo par sati, što što ujedno štedi i novac i vreme.
  •  Za razliku od ofset štampe gde su troškovi pripreme znatno veći, digitalna štampa je mnogo pristupačnija. Kod ofset štampe imamo četiri ploče za sve četiri boje, pa se cena za svaki otisak razlikuje. Kod digitalne štampe imamo jednu cenu za svaki otisak. Takođe, ukoliko je potrebno doštampati materijal potrebno je samo pristupiti fajlu koji ostaje sačuvan u računaru, pa samim tim nemamo dodatnih troškova kao što bi bio slučaj kod ofset štampe gde je neophodno ponovo napraviti ploče.

    Ukoričene sveske, koričenje, sveske po narudžbini

Digitalna štampa – koje vrste postoje?Postoje dve vrste digitalne štampe:

1. Statička digitalna štampa – Podseća na ofset štampu jer kod nje imamo osvetljivač za formu koji je, za razliku od ofset štampe, postavljen na cilindru forme, koja se osvetljava i razvija direktno u mašini za štampanje.

2. Dinamička digitalna štampa – Predstavlja moderni vid štampe na koji se uglavnom misli kada je reč o digitalnoj štampi. Dinamička digitalna štampa je najčešće bezkontaktna i bazirana na Ink-jet-u, štampi sa suvim ili vlažnim tonerom pomoću elektrografije. Ovde se štamparska forma nalazi u računaru i prenosi se direktno na podlogu za štampanje.

U zavisnosti od načina štampe razlikujemo:

a. Digitalnu štampu velikog formata – Kod ovog vida štampe imamo primenu ink-jet mašina koje štampaju iz rolne. Ovaj vid štampe pogodan je za materijale koji podnose toplotu, pa se najčešće koristi kod brendiranja lokala, izloga i vozila upotrebom samolepljive folije.
b. Tabačnu štampu – podrazumeva štampanje na svim vrstama papira. Prednost koju digitalna štampa iz tabaka ima jeste mogućnost specijalne dorade u vidu: perforacije, numeracije, bušenja, savijanja, ali i drugih dorada.

digitalna štampa Olvia

Šta se sve može štampati digitalnom štampom?

 

Digitalna štampa se preporučuje u slučaju da je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž za izuzetno kratko vreme. Ovakav vid štampe predstavlja idealno rešenje za izradu vizit karti, flajera, brošura, jelovnika, kataloga, pozivnica, itd. Digatalna štampa koristi se i u izradi prospekata, kalendara, nalepnica, itd.

Štampa velikih formata koristi se za izradu reklamnog materijala, brendiranje događaja, izloga, brendiranje vozila i slično.